Home

Projekt Boemat jest realizowany przez Konsorcjum Przemysłowo – Naukowe, które reprezentują:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | Centrum Energetyki AGH – Czołowa krajową uczelnia techniczna.
  • Firma Tauron Wytwarzanie S.A., która jest trzecim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Podstawową działalnością spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wytwarzanie i zaopatrywanie klientów w energię cieplną. Spółka dysponuje 4 266 MWe mocy elektrycznej oraz 1 218,3 MWt mocy cieplnej osiągalnej.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zaawansowanej diagnostyki zużycia elementów wymiany ciepła w kotle i zapobiegania stanom awaryjnym wynikającym z niekontrolowanej erozji w komorze paleniskowej. Zastosowanie opracowanej technologii pozwoli na poprawę dyspozycyjności bloku energetycznego o mocy 460 MWe z przepływowym kotłem CFB (ang. Circulating Fluidized Bed) w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Blok energetyczny znajduje się w spisie obiektów referencyjnych MAE (Międzynarodowa Agencja Energetyczna), jako wzorcowy obiekt referencyjny.
Zaproponowane rozwiązanie – technologia będzie służyć do opracowywania szczegółowych map zużycia powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej w trakcie krótkotrwałych odstawień kotła (bez wychładzania do temperatury otoczenia) wynikających z harmonogramu jego pracy oraz do predykcji aktywności remontowej.

Zadania w ramach projektu

  • badania przemysłowe obejmujące badania diagnostyczne kotła fluidalnego oraz opracowanie laboratoryjnego prototypu systemu diagnostycznego stanu powierzchni ogrzewalnych kotła.
  • eksperymentalne prace rozwojowe obejmujące zaawansowane testy systemu diagnostycznego w skali przemysłowej oraz opracowanie układu monitoringu powierzchni grzewczych i procedury realizacji pomiarów.

Rezultat projektu zostanie wdrożony w działalności własnej Wnioskodawcy i wykorzystany zostanie do poprawienia dyspozycyjności bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza w Będzinie i w obrębie Grupy Tauron.

__________________________